GGS-Stropkov

Spoje stojanov sa zhotovujú na plnoautomatických CNC ohýbacích strojoch na drôty, aby sa zaručila konštantná vysoká presnosť. Všetky dokončovacie práce sa realizujú automaticky. Prostredníctvom zmluvných prác zhotovujeme aj ohýbané drôty.  GGS-Stropkov