Webová stránka pre obce

Webová stránka pre obce, mestá, občianske združenia a neziskovky

Ak ste starostom, primátorom alebo predsedom miestných akčných skupín, dedín, obcí, miest neziskových organizácií alebo občianskych združení a práve potrebujete vybudovať perfektný web a webovú stránku s množstvom  informácií, kde ponúkate svojím návštevníkom verejný obsah v rámci splnenia si oznamovacej povinnosti či už sa jedná o povinné zverejňovanie zmlúv, dodatkov, faktúr, objednávok a VZN.  

1200€ od 699€